خیلی هم احساس موشرابی داشته است

اسکل نام پرنده ای است که یک هفته است موهایش را شرابی کرده است
و اکنون با خواندن نوشته روی تیوپ رنگ متوجه شده است که زیتونی کرده بوده است

نظرات

ناتمام گفت…
ووی.بو (بابا به لهجه ی اقای همساده)خوشکل مو شرابی.داغون او شرابیتم گیسو طِلا...
پدرام گفت…
اُسکُل؟ چه عجیب!

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه