خیلی هم احساس موشرابی داشته است

اسکل نام پرنده ای است که یک هفته است موهایش را شرابی کرده است
و اکنون با خواندن نوشته روی تیوپ رنگ متوجه شده است که زیتونی کرده بوده است

نظرات

ناتمام گفت…
ووی.بو (بابا به لهجه ی اقای همساده)خوشکل مو شرابی.داغون او شرابیتم گیسو طِلا...
پدرام گفت…
اُسکُل؟ چه عجیب!

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠