اس ام اس زده


رفتی مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بزنی؟
جواب دادم کنار رودخونه  هستم مشغول صرف کباب
می گه آهان پس  بعدش برو سیخ محکمی بر شکم یاوه گویان بزن

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟