۲۴ خرداد ۱۳۹۲

اس ام اس زده


رفتی مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بزنی؟
جواب دادم کنار رودخونه  هستم مشغول صرف کباب
می گه آهان پس  بعدش برو سیخ محکمی بر شکم یاوه گویان بزن

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...