معلوم گردید که فکر کرده جارو ؛ عصا است و مرد هم نابینا!

اون مامان دوستم بود که براتون چند بار گفتم خدای سوتی دادنه
 در میدان ونک مشاهده شد که ناگهان مسیرش را کج کرده و رفته دستی زیر بازوی مردی انداخته که جارو به دست کنار خیابان ایستاده بود است...

نظرات

‏ناشناس گفت…
hahhahah

kheiy bahal boood.

vakoneshe aghayhe chi boode....giyafash didani boode vagean

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠