آخرش هم 590 تومن را کرده 160 تومن

دوست رها  590  تومن جریمه شده به دلیل سرعت زیاد؛ خانم رفته شکایت کرده و شماره اش را هم داده به قاضی پرونده
قاضی زنگ زده گفته: خانم چرا اینقدر سرعت می ری؟
دخترک گفته: آخه قاضی  الان من تو حکیم دارم می رم وسرعت زده 60 تا ... شما جای من درسته آخه با همچین سرعتی تو همچین اتوبانی؟
قاضی داد کشیده پشت گوشی:
خانم شما در حال رانندگی داری با من حرف می زنی؟
.
.
.
مان از این دهه شصتی ها 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠