بابای آدم که نظامی باشه همین می شه دیگه

خب من چه کار کنم همه خوش خوابید و خوشحال که یک ساعت بیشتر می خوابید
من بیچاره که همینطوری سحر خیز بودم و ساعت 6 قدیم بیدار بودم و منتظر می نشستم تا 7  قدیم برم بیرون
حالا باید 5 جدید بیدار بشم و دو ساعت صبر کنم تا 7 جدید برم بیرون
یعنی می گید صب اول صبی فیلم ببینم ؟!!

نظرات

‏رهگذر گفت…
منم تا ۸ صبح اوضاع‌ام همینه...
نگار گفت…
يه دستى هم بكش به سر من لطفاً.

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠