به قول فامیل دور: من دیگه حرفی ندارم

مادرک: ننه ای نتیجه بازی قرمزا و آبیا چی شد
من: نمی دونم مامان! ولی اینا که همیشه برابر می شن
مادرک: نه ! وقتی گذوشتن زنا برن  استادیوم ، اون وقت برابر می شن
من:!!!!!!!

نظرات

‏ناشناس گفت…
واه!

مادرک خانوم؟!!!

مگه شموشک نوشهر چشه؟
‏رها گفت…
ای ول به این مادر جان که من بدجوری عاشقشم.
آفرین. یعنی جواب ها به این می گن. ای ول.

بوس بسیار از طرف من.

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠