حالا هی شما جوک بسازید ما هم با شما می خندیم


دوستان طنزپرداز بی خود شلوغش نکنید

شیراز فقط به کریمخان اجازه می دهد که پایتختش کند
و

شهریارانی این چنین

قرنهاست که از این دیار رخت بربسته اند
.
.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠