۴ دی ۱۳۹۲

حالا هی شما جوک بسازید ما هم با شما می خندیم


دوستان طنزپرداز بی خود شلوغش نکنید

شیراز فقط به کریمخان اجازه می دهد که پایتختش کند
و

شهریارانی این چنین

قرنهاست که از این دیار رخت بربسته اند
.
.

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...