بهانه های بزرگ خوشبختی

کاهوی تازه با شربت نارنج باغهای شیراز

نظرات

‏الا گفت…
گیسو جونم، اگه شد یه کم از شربت برای من کنار بذار. منم برات پنیر بز میارم.و تو گفتی دختری با گردنبند مروارید. اسم انگلیسی اش :milkmaid هست.خب اونم میارم .

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠