۵ دی ۱۳۹۲

بهانه های بزرگ خوشبختی

کاهوی تازه با شربت نارنج باغهای شیراز

۲ نظر:

سرم گفت...

میخونمت

الا گفت...

گیسو جونم، اگه شد یه کم از شربت برای من کنار بذار. منم برات پنیر بز میارم.و تو گفتی دختری با گردنبند مروارید. اسم انگلیسی اش :milkmaid هست.خب اونم میارم .

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...