۵ دی ۱۳۹۲

بهانه های بزرگ خوشبختی

کاهوی تازه با شربت نارنج باغهای شیراز

۲ نظر:

سرم گفت...

میخونمت

الا گفت...

گیسو جونم، اگه شد یه کم از شربت برای من کنار بذار. منم برات پنیر بز میارم.و تو گفتی دختری با گردنبند مروارید. اسم انگلیسی اش :milkmaid هست.خب اونم میارم .

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...