۲۶ دی ۱۳۹۲

همون استاد ادبیاته


دانشجو: استاد" مشرب" را چطور می نویسند؟
 استاد: من در تو این توان را می بینم که بتوانی "مشرب" را هم چند جور بنویسی!!!! باور کن

۱ نظر:

الا گفت...

مش رب .
اینو در نظر داشته.

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...