نخندید سوالم جدیه


واقعا فرهنگستان لغت به "ویرگول" میگه "درنگ انداز"
یا واسشون جوک ساختن

نظرات

امیر گفت…
والا قبلنا میگفتن کاما!خارجیه بگید ویرگول!!!واقعا جوک ساختن

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠