۲۷ بهمن ۱۳۹۲

نخندید سوالم جدیه


واقعا فرهنگستان لغت به "ویرگول" میگه "درنگ انداز"
یا واسشون جوک ساختن

۲ نظر:

امیر گفت...

والا قبلنا میگفتن کاما!خارجیه بگید ویرگول!!!واقعا جوک ساختن

مرذ مرده گفت...

در اين حد؟

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...