من می دونم چون از کار بی کار شده داره خل می شه

" پو" یه شخصیت بی ریخت از یک بازی موبایلیه که عین یه بچه باید بهش رسیدگی کرد 
رها به من گفت می ره بخوابه بعد دیدم تو چت بیداره ، بهش می گم 
چرا نخوابیدی؟ 
می گه: آخه پو کثیف شده بود باید می شستمش

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠