۸ اسفند ۱۳۹۲

یعنی من هلاک شدم از شدت همدردیش

خانواده ای گم شده در بیابان در برنامه تلویزیونی  آن ماجرای  را حکایت می کنند. پدر که از آنها جدا شده تا کمک بیاورد و  نمی تواند دوباره آنان را بیابد، مادری  که مرگ آتی دو کودکش را از تشنگی نظاره می کند و  در پایان دختر خانواده که اکنون زنی جوان و تپل شده است از تجربیات دردناکش در نزدیکی با مرگ می گوید و اشک ذر چشمان من حلقه زده  است و درگیر همذات پنداری و جو گرفته شدید که 
دوست موقرمزم در حال بافتنی با خشم  خطاب به تلویزیون می گوید:
اگه قرار بود تو  بزرگ بشی و اینقد چاق بشی همون بهتر که تو بیابون می مردی

۱ نظر:

ناشناس گفت...

moteasefam.... az farhange mardomam moteasefam...

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...