فقط چشم داشته باشي ،كافي است

بهار كه مي شود از پيري نمي هراسم

نظرات

Amir گفت…
دقیقه 2:30 زو ببین.
زنده باشی

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠