يك عصر جمعه روده بر كننده


رها به صداي بلند فحش مي دهد كه :مرتيكه فلان فلان (سانسىور مي شود)حتي نمي دوني كي بوده...
معلوم مي شود يه نفر يه شعر از پابلو نرودا فرستاده براش و مرگ ماركز را تسليت گفته
....
خواهرك به رها مي گه: مگه دختر برادر تو ، پسر نيس؟
اونم خيلي جدي جواب مي ده: نه دختره ، شكل پسراس
بعد با دهانش داره صداي سكسكه همون برادرزاده را در مي ياره و ادامه مي ده: مامانم شامپو بدن خريده جاي شامپو، همه داريم مي زنيم به سرمون ، اينقده خوبه

.....

رها آهنگ عروس و ترمه آصف را گذاشته و خواهرك در نقش عروسي جو گير و هيجانزده مي رقصد كه يا دامنش به جايي گير مي كنه يا دكلته لباسش مدام مي افتد

نظرات

‏ناشناس گفت…
طبیعت:

آبگیر الندان در فاصله 60 کیلومتری ساری به کیاسر و در فاصله 5 کیلومتر مانده به کیاسر قرار دارد.

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠