براي تو

اين وبلاگ را مدتي بود گم كرده بودم و امروز پيداش كردم 
يك زن قوي كه براي دختران گم شده در جامعه پدرسالار راهنماي كارآمدي است 
http://baryeto2.blogfa.com/
وبلاگ قبلي اش فيلتر شد و اين وبلاگ جديدش است

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠