عزيزوم

مادرك مي گه :اي عكسو، با  فوت شوپ درس مي شه؟
خواهرك مي خنده ماچش مي كنه مي گه :قربون فوت شوپت برم
مادرك مي گه :نفرين  ننم گرفت ، مي گفت الهي بچاتون مسخره تون كنن

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟