در جهت خوش يمن بودن روز چهارشنبه


روز چهارشنبه مبارك، خوم خياط، مي دوزمش


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠