عبور از خط قرمز

مادرك به خواهرك : حالا كه ديگه چاق شدي ،اين لباسهاي نو به دردت نمي خورن ، بده به گيسو
خواهرك:مامان؟! با دمپايي ابري برو حموم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠