رها هستند، معاون سردبير اخراجي با شش سال سابقه مطبوعاتي

-کجایی ؟
- شهرری
- اونجا چیکار می کنی؟
- مسافر خورد اومدم
....و در نصف روز مسافرکشی اش 45 هزار تومن در آمد داشته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠