۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

رها هستند، معاون سردبير اخراجي با شش سال سابقه مطبوعاتي

-کجایی ؟
- شهرری
- اونجا چیکار می کنی؟
- مسافر خورد اومدم
....و در نصف روز مسافرکشی اش 45 هزار تومن در آمد داشته

هیچ نظری موجود نیست:

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...