۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

رها هستند، معاون سردبير اخراجي با شش سال سابقه مطبوعاتي

-کجایی ؟
- شهرری
- اونجا چیکار می کنی؟
- مسافر خورد اومدم
....و در نصف روز مسافرکشی اش 45 هزار تومن در آمد داشته

هیچ نظری موجود نیست:

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...