۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

خب در نوع خودش منحصر به فرده

اينكه دانشجوها هر وقت  نگاره سر بريدن سياوش را مي بينند مي گن امام حسينه ، عاديه 
اما اين امروزي كه گفت يزيده

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...