خب در نوع خودش منحصر به فرده

اينكه دانشجوها هر وقت  نگاره سر بريدن سياوش را مي بينند مي گن امام حسينه ، عاديه 
اما اين امروزي كه گفت يزيده

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟