۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

گفتم اونايي كه تو فكر خريدن ، زياد هزينه نكنن چه كاريه؟

كليد را در خانه جا گذاشته و پشت درب ضد سرقتي گران قيمت گير كرده است و پسر همسايه به شرط رازداري با دو تا چاقو و صرف پنجاه ثانيه زمان، در را باز نموده است.

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...