گفتم اونايي كه تو فكر خريدن ، زياد هزينه نكنن چه كاريه؟

كليد را در خانه جا گذاشته و پشت درب ضد سرقتي گران قيمت گير كرده است و پسر همسايه به شرط رازداري با دو تا چاقو و صرف پنجاه ثانيه زمان، در را باز نموده است.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟