امريكا بايد الان حمله كنه به ايران، ديگه از اين فرصتا پيش نمي ياد، گفته باشم

موقرمز لباس نو پوشیده اون وقت اپل های لباسه را کنده باهاش دسته های قابلمه داغ را گرفته وارد اتاق می شه و می گه :
ما خونوادتن عادت داریم دستگیرمون با لباسمون ست باشه 

نظرات

‏ناشناس گفت…
چه جالب ! اونوقت خودشون با چی و کی ست میشن؟!

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠