۲۸ خرداد ۱۳۹۳

كلي هم پست وبلاگي توليد مي شد، دور همي مي خنديديم

 قبلا دانشجوها سر جلسه امتحان هر دري وري و خاطره و توهمي در ارتباط با سوال به ذهنشان مي رسيد مي نوشتند تا مگر نمره اي بگيرند و
حالا فقط آنچه اطمينان دارند درست است ،مي نويسند و
بقيه را سفيد مي گذارند
اميدشان را از دست داده اند يا طنزشان را، نمي دانم

۲ نظر:

ناشناس گفت...

موافق نيستم، اين روزها دانشجوها مثل قديمها نيستند زيرا مايوس و نااميدند. اميدي به فردا نيست

ناشناس گفت...

دوران خواهش و التماس براي نمره تمام شده، اين روزها دانشكاه ها دنبال دانشجو ميدوند

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...