خب خدا را شكر، نگران شده بودم

دانشجو نوشته :يكي از مشهورترين مجسمه هاي داوينچي، رافائل است

نظرات

pari گفت…
مگه نیست؟ لول.

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠