۱۰ تیر ۱۳۹۳

اين آدم بزرگا

پسر دوستم  در پيش دبستاني با دختربچه اي دوسته كه اونم متولد ماه بهمنه، پسرك وقتي فهميد كه در دبستان دخترها و پسرها در مدارس جداگانه اي درس مي خوانند با غم و حيرت پرسيد:
آخه چرا ما كه همه بهمني هستيم؟

هیچ نظری موجود نیست:

هنوز حيرت زده ام مي كنند

هیجان زده به دانشجویان اعلام کردم که دانشگاه اشتراک فلان سایت معتبر را خریده و می تونن مجانی هرچقدر دلشون بخواد مقاله دانلود کنن،   خودم...