اين آدم بزرگا

پسر دوستم  در پيش دبستاني با دختربچه اي دوسته كه اونم متولد ماه بهمنه، پسرك وقتي فهميد كه در دبستان دخترها و پسرها در مدارس جداگانه اي درس مي خوانند با غم و حيرت پرسيد:
آخه چرا ما كه همه بهمني هستيم؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

چقدر زمان بيشتري داشتيم

ولي از من شيرازي تر علشق اونام كه مي گفتم واسه منم بفرست😂😍