توصيه به حفظ آبروي والدين در ماه مبارك رمضان

دوستم آموزشگاه نقاشي كودكان داره، مادره اومده براي ثبت نام و گفته كه :نقاشي براي من مهم نيست من نمي خوام بچه ام اينجا فحش و اين طور چيزا ياد بگيره، دوستم هم بهش اطمينان داده كه اينجا از اين لحاظ مطمئنه،
همون موقع بچه دوستم كه اونم سر كلاسها مي ياد ، فرياد كشيده: ساراي الاغ

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠