۲۱ تیر ۱۳۹۳

فكر كنم راس مي گفت، آخه همه نخورده لبخند زدند

خانمه تو مترو داد مي زد:دونات، دونات ضدافسردگي

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...