۲۲ تیر ۱۳۹۳

ملت رد كردن به قرعان

در دنياي مجازي ترول يك كامنت شنيع مي ذاره و با كامنت هاي عصباني كه مردم در جوابش مي نويسن حال مي كنه، امروز يه ترول در دنياي واقعي در كوچه اي پرتردد ديدم كه بر روي موتور ايستاده و جينگول به دست، از جيغ ها و فحش هايي كه ملت نثارش مي كردن لذت مي برد

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...