ملت رد كردن به قرعان

در دنياي مجازي ترول يك كامنت شنيع مي ذاره و با كامنت هاي عصباني كه مردم در جوابش مي نويسن حال مي كنه، امروز يه ترول در دنياي واقعي در كوچه اي پرتردد ديدم كه بر روي موتور ايستاده و جينگول به دست، از جيغ ها و فحش هايي كه ملت نثارش مي كردن لذت مي برد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠