من و رها

نمي دونم براي همه است يا فقط براي من اين تابستون و اين روزهاي دنيا  داره خيلي سخت مي گذره
براي همه است اما تو هم يه مدتيه تخمدان سمت چپت ضعيف شده، روش كار كن 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه