۲ مرداد ۱۳۹۳

من و رها

نمي دونم براي همه است يا فقط براي من اين تابستون و اين روزهاي دنيا  داره خيلي سخت مي گذره
براي همه است اما تو هم يه مدتيه تخمدان سمت چپت ضعيف شده، روش كار كن 

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...