۲ مرداد ۱۳۹۳

سوسكه بود مست كرده بود رفته بود جلوي دمپايي مي گفت :د بزن لعنتي ، د بزن خلاصم كن

 آقا اين پودر سوسك كش و گچ سوسك كش و اسپري سوسك كش همشون غير انساني هستند چون درجا سوسك را نمي كشند و از كجا مي دانيد كه در ان فاصله پل پل زدنهايش ، حشره بدبخت درد نمي كشد
من همچنان منطق دمپايي را ترجيح مي دهم

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...