سوسكه بود مست كرده بود رفته بود جلوي دمپايي مي گفت :د بزن لعنتي ، د بزن خلاصم كن

 آقا اين پودر سوسك كش و گچ سوسك كش و اسپري سوسك كش همشون غير انساني هستند چون درجا سوسك را نمي كشند و از كجا مي دانيد كه در ان فاصله پل پل زدنهايش ، حشره بدبخت درد نمي كشد
من همچنان منطق دمپايي را ترجيح مي دهم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟