خط كاملا ابداعي، هنرمند ناشناس

گويا برنده مسابقه در مسابقه كوتاه ترين داستان دنيا اين جمله بوده است : كفش نوزاد، هرگز پوشيده نشده(نقل به مضمون)
من داستاني كوتاهتر در زير عكسي از صفحه اي از نسخه قديمي كتابي ديدم كه بسم الهي  بود با خطي به غايت زيبا و نامتعارف

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠