۱۸ تیر ۱۳۹۳

مراقب آدما باشيد تا مراقبتون باشن، ( چقدر اين كلمه خوشگله ، مراقبت)

آدم براحتي مي تونه تنهايي زندگي كنه(حتي خوشم مي گذره)  اما تنها نمي تونه زندگي كنه( شايد بشه اما خيلي سخته)

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...