۱۸ تیر ۱۳۹۳

مراقب آدما باشيد تا مراقبتون باشن، ( چقدر اين كلمه خوشگله ، مراقبت)

آدم براحتي مي تونه تنهايي زندگي كنه(حتي خوشم مي گذره)  اما تنها نمي تونه زندگي كنه( شايد بشه اما خيلي سخته)

هیچ نظری موجود نیست:

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...