مراقب آدما باشيد تا مراقبتون باشن، ( چقدر اين كلمه خوشگله ، مراقبت)

آدم براحتي مي تونه تنهايي زندگي كنه(حتي خوشم مي گذره)  اما تنها نمي تونه زندگي كنه( شايد بشه اما خيلي سخته)

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠