۱۷ تیر ۱۳۹۳

و در هر دو ساق پايش ، فرورفتگي بود

پيرمردي زنداني سابق مي گفت كه خود شلاق اينقدر درد ندارد كه نوك انتهايي آن كه در هر ضربه موج بر مي دارد  و به ساق پا ضربه مي زند و گوشتش را مي كند

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...