و در هر دو ساق پايش ، فرورفتگي بود

پيرمردي زنداني سابق مي گفت كه خود شلاق اينقدر درد ندارد كه نوك انتهايي آن كه در هر ضربه موج بر مي دارد  و به ساق پا ضربه مي زند و گوشتش را مي كند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟