و در هر دو ساق پايش ، فرورفتگي بود

پيرمردي زنداني سابق مي گفت كه خود شلاق اينقدر درد ندارد كه نوك انتهايي آن كه در هر ضربه موج بر مي دارد  و به ساق پا ضربه مي زند و گوشتش را مي كند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠