گفتم حالا ترم شروع بشه كلي بخنديم ها


چه دليلي براي اين داشتي كه قهرمان فيلم مسيحي معتقدي بوده؟

تو زندان در مقابل تجاوز مقاومت مي كرد
؟!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟