۲۶ مهر ۱۳۹۳

گفتم حالا ترم شروع بشه كلي بخنديم ها


چه دليلي براي اين داشتي كه قهرمان فيلم مسيحي معتقدي بوده؟

تو زندان در مقابل تجاوز مقاومت مي كرد
؟!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...