زودتر بتركن ، زندگي آسون بشه دوباره

از وقتي لامپهاي خونه را زياد كردم ، هي بايد جارو بزنم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠