بعد از اتمام داستان تا مقصد خوابيد، اونم با خروپف

سوار كه شديم، آقاهه يك داستاني طولاني تعريف كرد از تصادفي كه در كودكي داشته و حالا ديگه نمي تونه تو ماشين بخوابه

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠