۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

بعد از اتمام داستان تا مقصد خوابيد، اونم با خروپف

سوار كه شديم، آقاهه يك داستاني طولاني تعريف كرد از تصادفي كه در كودكي داشته و حالا ديگه نمي تونه تو ماشين بخوابه

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...