۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

بعد از اتمام داستان تا مقصد خوابيد، اونم با خروپف

سوار كه شديم، آقاهه يك داستاني طولاني تعريف كرد از تصادفي كه در كودكي داشته و حالا ديگه نمي تونه تو ماشين بخوابه

هیچ نظری موجود نیست:

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...