۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

يعني تو كف معيارهاي ازدواجش هستم

يكي از كارمندهاي دانشكده همزمان از يكي از خانم دكترها و خدمتكار دانشكده خواستگاري كرده

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...