۲۶ مرداد ۱۳۹۴

جملات حكيمانه

چرا هميشه درهاي كابينت آشپزخونه ات بازه؟
عمر خيلي كوتاهه، مي دوني، نبايد با باز و بسته كردن در كابينت حيف بشه
 

هیچ نظری موجود نیست:

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...