۷ شهریور ۱۳۹۴

پس نتيجه مي گيريم فرويد اشتباه كرده و عقده اختگي متعلق به دخترها نيست، تصور پسرهاست

مادر دوقلوها بهشون گفته كه اگه به جينگولشون دست بزنن ، كنده مي شه
يكي از دو قلوها گفته: پس دخترا دست زدن به جينگولشون!
،
،
😉

هیچ نظری موجود نیست:

هنوز حيرت زده ام مي كنند

هیجان زده به دانشجویان اعلام کردم که دانشگاه اشتراک فلان سایت معتبر را خریده و می تونن مجانی هرچقدر دلشون بخواد مقاله دانلود کنن،   خودم...