پس نتيجه مي گيريم فرويد اشتباه كرده و عقده اختگي متعلق به دخترها نيست، تصور پسرهاست

مادر دوقلوها بهشون گفته كه اگه به جينگولشون دست بزنن ، كنده مي شه
يكي از دو قلوها گفته: پس دخترا دست زدن به جينگولشون!
،
،
😉

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟