۳۰ شهریور ۱۳۹۴

تلخكامي شيرين

گفته بودم يكي از دوقلوها به شدت درونگرا است ، برخلاف اون يكي كه شديدا دل به نشاطه
اولي اومده پهلو بابايي بهش مي گه : دلم مي خواد داد بزنم
پيرمرد هم اونو بوده تو حياط و يه پوست نارنج بهش داده و خودش هم يك دونه دست گرفته گفته با هم گاز بزنيم
گاز زدن و از تلخي كه پاشيده شده تو دهنشون داد زدن، اول واقعي ، بعدش عمدا و بيشتر و بلندتر
اخرش دوقل گفته: خيلي خوب شدم، بعدا بازم بياييم داد بزنيم  

۱ نظر:

سندباد گفت...

وای خداااااایا!!
<3 <3 <3 <3 ...

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...