۸ آبان ۱۳۹۴

ساعت ده شب بود و البته كه من گفتم: خواهش مي كنم وظيفه مونه

روی پله های بی آر تی هستم که مردی به من اطلاع می دهد گوشی ام در حال بیرون افتادن از کیفم است، تشکر می کنم و او در جواب از من تشکر می کنید
بابت اینکه:  شما پرستارها تا این وقت شب در خیابان هستید!

هیچ نظری موجود نیست:

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...