۳۰ آبان ۱۳۹۴

به ياد آر

روزهای خاکستری را همه دارند، آنچه که این روزها را سردتر می کند، نا امیدی از طلوع دوباره آفتاب است
باید در تمام ان روزها به یاد بیاورم، ایمان داشته باشم، تکرار  کنم ، صبوری کنم که همیشه طلوع کرده، باز هم خواهد آمد

۱ نظر:

ناشناس گفت...

"به ياد آر"
very last sentence

http://gistela.blogspot.com/2011/08/blog-post_20.html

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...