تصور قيافه من در هنگام بررسي اعتراض دانشجويان

نوشته عمل همورييد كرده نتونسته سر جلسه بشينه
و
امتحان من  اصلا  كتبي نبود

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟