۲۷ دی ۱۳۹۴

تصور قيافه من در هنگام بررسي اعتراض دانشجويان

نوشته عمل همورييد كرده نتونسته سر جلسه بشينه
و
امتحان من  اصلا  كتبي نبود

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...