۳۰ دی ۱۳۹۴

بابا من شلخته نيستم، من فقط به نظم اعتقادي ندارم

تو جاده بوديم و رها اصرار داشت كه كيفش را داده به من و من انكار، 
بعد از كلي جستجو، كيف يه جاي كاملا  امني و در وضعيت مرتبي  پيدا  شد و فورا رها و محدثه قبول كردند كه من كيفو اونجا نگذاشته بودم 
!!!

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...