خو مرضه؟ تو رو چه به اين قرتي بازي ها، برو باغچه رو بيا بزن، درختو بكار

رفتم ناخن کاشتم،  بیست و چهار ساعت بعد تو گوگل تایپ کردم: طرز برداشتن ناخن کاشته شده

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠