همين گلهاي مرواريد را مي گويم

گل مرواريد كاشتم
،
،
،
پيازهاي گل مرواريد را در باغچه كاشتم
،
،
،

اينها بهانه هاي ساده خوشبختي نيستند، اينها بزرگترين دليل زندگي هستند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟