۲۳ بهمن ۱۳۹۴

همين گلهاي مرواريد را مي گويم

گل مرواريد كاشتم
،
،
،
پيازهاي گل مرواريد را در باغچه كاشتم
،
،
،

اينها بهانه هاي ساده خوشبختي نيستند، اينها بزرگترين دليل زندگي هستند

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...