آن زماني كه به جاه طلبي هايم رسيدم، همينقدر لذت بردم آيا؟


خشك كردن دستانت با حوله خوش رنگ و تازه 
ديدن جوانه هاي  بذري كه كاشته اي
دوش آب داغ بعد از كار  
 خوابيدن در ملافه هاي نو و عطرش

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟