۱۳ بهمن ۱۳۹۴

آن زماني كه به جاه طلبي هايم رسيدم، همينقدر لذت بردم آيا؟


خشك كردن دستانت با حوله خوش رنگ و تازه 
ديدن جوانه هاي  بذري كه كاشته اي
دوش آب داغ بعد از كار  
 خوابيدن در ملافه هاي نو و عطرش

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...