۸ اسفند ۱۳۹۴

ده تا آخه؟ خودت جهنم اون استاد راهنماتم بايد تبعيد بشه سيبري با راسكولنيكوف

-پايان نامه اش ده تا فرضيه داشت، مي شه گيسو؟
- شدن كه مي شه اما جرمش خيلي سنگينه
- چقدري مثلا؟
- اعدام يا حبس ابد با اعمال شاقه

هیچ نظری موجود نیست:

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...