۶ اسفند ۱۳۹۴

يعني هيچ جوره راه نداره؟ اصلا؟ اي بابا

- نمي يايي تهران؟ يعني نمي خواي راي بدي؟
- من ؟ معلومه كه راي مي دم، همين جا به هر دو فهرست، تكرار مي كنم به هر دو فهملرست 
- بامزه  خانم،اونجا فقط مي توني به كدخداي دهتون راي بدي، جمع كن پاشو بيا تهران  ه
-!!!؟؟؟؟

۱ نظر:

نسيم گفت...

به "تمام" افراد هر دو فهرست!

هنوز حيرت زده ام مي كنند

هیجان زده به دانشجویان اعلام کردم که دانشگاه اشتراک فلان سایت معتبر را خریده و می تونن مجانی هرچقدر دلشون بخواد مقاله دانلود کنن،   خودم...