يعني هيچ جوره راه نداره؟ اصلا؟ اي بابا

- نمي يايي تهران؟ يعني نمي خواي راي بدي؟
- من ؟ معلومه كه راي مي دم، همين جا به هر دو فهرست، تكرار مي كنم به هر دو فهملرست 
- بامزه  خانم،اونجا فقط مي توني به كدخداي دهتون راي بدي، جمع كن پاشو بيا تهران  ه
-!!!؟؟؟؟

نظرات

نسيم گفت…
به "تمام" افراد هر دو فهرست!

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟