۱۰ فروردین ۱۳۹۵

مادرك پس از شنيدن سر و صداي غاز نر و ماده هنگام تخم گذاري

زن و شوهر به اي دوتو مي گنا، زنو داره مي زاد، مردو همراش درد مي كشه

هیچ نظری موجود نیست:

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...